دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور - دانلود رایگان نمونه سوال روانشناسی اجتماعی با جواب تستی و تشریحی دانلود رایگان نمونه سوالات درس روا

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴”با جواب ,

آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی)


دانلود نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی)

  آسیب شناسی روانی ۲

دانلود نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی ۲


  آمار استنباطی

دانلود نمونه سوالات درس آمار استنباطی


  آمار توصیفی - روش های آماری در علوم تربیتی


دانلود نمونه سوالات درس آمار توصیفی - روش های آماری در علوم تربیتی

  اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری


دانلود نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری


  ارزشیابی شخصیت


دانلود نمونه سوالات درس ارزشیابی شخصیت

  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده


دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

  اصول و مبانی مدیریت اسلامی


  اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد
 

دانلود نمونه سوالات درس اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد 


انسان شناسی در اسلام


  انگیزش و هیجان


دانلود نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان

  برنامه ریزی کسب و کار


  بهداشت روانی


دانلود نمونه سوالات درس بهداشت روانی

  تاریخچه و مکاتب روانشناسی

  دانلود نمونه سوالات درس تاریخچه و مکاتب روانشناسی

  تفکر و زبان


دانلود نمونه سوالات درس تفکر و زبان

  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - آسیب شناسی اجتماعی


دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی انحرافات اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی - آسیب شناسی اجتماع

  در آمدی بر اقتصاد اسلامی


  روان سنجی


دانلود نمونه سوالات درس روان سنجی

  روانشناسی اجتماعی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی

  روانشناسی احساس و ادراک


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی احساس و ادراک

  روانشناسی بازی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی بازی

  روانشناسی تجربی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی تجربی

  روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان

  روانشناسی جنایی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی جنایی

  روانشناسی رشد - روانشناسی رشد ۱(کودکی)


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی رشد - روانشناسی رشد ۱(کودکی)

  روانشناسی رشد ۲


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی رشد ۲

  روانشناسی عمومی ۱ - روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی ۱ - روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی

  روانشناسی عمومی ۲

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی ۲

  روانشناسی فیزیولوژیک


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی فیزیولوژیک

  روانشناسی مدیریت


  روانشناسی مرضی کودک - آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی مرضی کودک - آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان

  روانشناسی مشاوره و راهنمایی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی مشاوره و راهنمایی

  روانشناسی هوش و سنجش آن


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی هوش و سنجش آن

  روانشناسی کودکان استثنایی-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش پرورش کودکان استثنایی


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کودکان استثنایی-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

  روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم)


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم)

  روش تحقيق - روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي-مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي-روش تحقیق در روانشناسی/علوم تربیتی


دانلود نمونه سوالات درس روش تحقيق - روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي-مقدمات روشهاي تحقيق

  روش هاو فنون تدریس-کلیات روشهاو فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی یادگیری کاربردی-روش تدریس حرفه وفن و بررسی کتب-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی


دانلود نمونه سوالات درس روش هاو فنون تدریس-کلیات روشهاو فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی یادگیری

  روش های اصلاح و تغییر رفتار


دانلود نمونه سوالات درس روش های اصلاح و تغییر رفتار


  شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) - روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)


دانلود نمونه سوالات درس شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) - روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

  علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی - روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامیدانلود نمونه سوالات درس علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی - روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

  فلسفه آموزش و پرورش-اصول و فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعلیم وتربیت


دانلود نمونه سوالات درس فلسفه آموزش و پرورش-اصول و فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعلیم وتربیت

  فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)


دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)

  مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۱ - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی


دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی

  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (رشته : تجمیع علوم تربیتی و روانشناسی)


دانلود نمونه سوالات درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (رشته : تجمیع علوم تربیتی و روانشناسی)

  متون روانشناسی به زبان خارجه ۱


  متون روانشناسی عمومی ۲ - زبان تخصصی روانشناسی ۲


دانلود نمونه سوالات درس متون روانشناسی عمومی ۲ - زبان تخصصی روانشناسی ۲

  متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی


دانلود نمونه سوالات درس متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

  مقدمات روانشناسی سلامت


دانلود نمونه سوالات درس مقدمات روانشناسی سلامت

  مقدمات نوروپسیکولوژی

دانلود نمونه سوالات درس مقدمات نوروپسیکولوژی

  مهارت های تحصیلی در نظام آموزش از راه دور (درس مهارتی)


  مهارت های زندگی (درس مهارتی)


  نظریه های مشاوره و روان درمانی


دانلود نمونه سوالات درس نظریه های مشاوره و روان درمانی

  پویایی گروه - روانشناسی پویایی گروه


دانلود نمونه سوالات درس پویایی گروه - روانشناسی پویایی گروه

  کاربرد آزمون های روانی


دانلود نمونه سوالات درس کاربرد آزمون های روانی

  کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی


دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی

  کلیات فلسفه - مبانی فلسفه 1


دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه - مبانی فلسفه ۱ درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید