دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور - دانلود نمونه سوال رشته مدیریت پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴”با جواب ,

دانلود  نمونه سوالات دروس رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت دولتی - مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۸۹


نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور با جواب 1. آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی/صنعتی

دانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی/صنعتی

 2. آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

   دانلود نمونه سوال آمار و احتمال 1
3.  اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 1

4.  اصول حسابداری 2

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری 2

5.  اصول حسابداری 3

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری3

 6. اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان

دانلود نمونه سوالات اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان

 7. اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد ۱

 دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد
 8. بازار یابی بین الملل

دانلود نمونه سوالات درس بازار یابی بین الملل

  9.بازار یابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی

دانلود نمونه سوالات درس بازار یابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی

 11. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

دانلود نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

 12. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها - بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت

دانلود نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت

 13. تجارت الکترونیک


 14. تجارت الکترونیک ۱

دانلود نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک ۱

 15. تجارت الکترونیک 2

دانلود نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک ۲

16.  تجارت بین الملل - بازرگانی بین المللی

دانلود نمونه سوالات درس تجارت بین الملل - بازرگانی بین المللی

 17. تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم


 18. تحقیق در عملیات

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات

 19. تحقیق در عملیات ۱ - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات

دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 با جواب 

 20. تحقیق در عملیات ۲

 21. تحقیقات بازار یابی


 
  22.توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 23. حسابداری صنعتی ۱ - حسابداری صنعتی

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۱

24.  حسابرسی ۱ - حسابرسی

نمونه سوالات حسابرسی ۱

25.  حقوق اساسی


 26. حقوق بازرگانی - حقوق تجارت

دانلود نمونه سوالات درس حقوق تجارت

 27. حقوق بازرگانی بین المللی


 28. حقوق تجارت

دانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی - حقوق تجارت با جواب


  29.خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی

دانلود نمونه سوالات درس خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی

  3.روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت


 31. روانشناسی کار

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کار

  32.روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق - روش های تحقیقی و مآخذ شناسی

نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق

33.  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱-ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ -ریاضیات کاربردی در جهانگردی-ریاضیات پایه -ریاضیات عمومی

نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

34.  ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2 -ریاضیات پایه ومقدمات آمار۲ -ریاضیات در برنامه ریزی

 دانلود  نمونه سوالات ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2

 35. زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

  36.زبان تخصصی ۱ (سنتی)

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ (سنتی)

  37.زبان تخصصی 2

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲

  38.زبان تخصصی ۲ - زبان خارجی 2

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ - زبان خارجی ۲

  39.زبان تخصصی 3

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۳ 

40.  زبان تخصصی ۴

  دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی4

 41. سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های اطلاعات مدیریت

42.  سیستم های خرید،توزیع و انبارداری - سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های خرید،توزیع و انبارداری - سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع


 43. مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) - مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت ها

دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

  44.مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

 45. مبانی مدیریت بازرگانی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مدیریت بازرگانی

 46. مبانی/اصول سازمان و مدیریت - مبانی مدیریت و سازماندهی - اصول مدیریت

دانلودنمونه سوال درس مبانی سازمان و مدیریت

 47. مدیریت استراتژیک

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیکدانلود نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

  49.مدیریت اسلامی پیشرفته

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت اسلامی پیشرفته

 50. مدیریت اسلامی ۱ - مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت اسلامی ۱

51.  مدیریت اسلامی 2

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت اسلامی ۲


 52. مدیریت بازاریابی

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی

 53. مدیریت تولید

 دانلود نمونه سوالات مدیریت تولید

54.  مدیریت صادرات و واردات

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت صادرات و واردات

 55. مدیریت مالی ۱ - مدیریت مالی

دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی ۱

  56.مدیریت مالی 2

  دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی2

  57.مدیریت منابع انسانی


 58. نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

دانلود نمونه سوالات درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

  59.پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری

دانلود نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری

 60. کارآفرینی -مبانی کارآفرینی-کارآفرینی و توانمندسازی-روشها و فنون توانمندسازی


  61.کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت


دانلود نمونه سوالات درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال رشته مدیریت پیام نور

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید