نمونه سوالات پیام نور با جواب - دانلود نمونه سوال رشته مدیریت پیام نور

نمونه سوالات پیام نور با جواب
نمونه سوال پیام نور با پاسخنامه سوالات پیام نور با جواب سوالات پیام نور پاسخ نامه

دانلود  نمونه سوالات دروس رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت دولتی - مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۸۹


نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور با جواب 1. آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی/صنعتی

دانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی/صنعتی

 2. آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

   دانلود نمونه سوال آمار و احتمال 1
3.  اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 1

4.  اصول حسابداری 2

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری 2

5.  اصول حسابداری 3

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری3

 6. اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان

دانلود نمونه سوالات اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان

 7. اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد ۱

 دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد
 8. بازار یابی بین الملل

دانلود نمونه سوالات درس بازار یابی بین الملل

  9.بازار یابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی

دانلود نمونه سوالات درس بازار یابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی

 11. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

دانلود نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

 12. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها - بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت

دانلود نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت

 13. تجارت الکترونیک


 14. تجارت الکترونیک ۱

دانلود نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک ۱

 15. تجارت الکترونیک 2

دانلود نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک ۲

16.  تجارت بین الملل - بازرگانی بین المللی

دانلود نمونه سوالات درس تجارت بین الملل - بازرگانی بین المللی

 17. تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم


 18. تحقیق در عملیات

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات

 19. تحقیق در عملیات ۱ - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات

دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 با جواب 

 20. تحقیق در عملیات ۲

 21. تحقیقات بازار یابی


 
  22.توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 23. حسابداری صنعتی ۱ - حسابداری صنعتی

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۱

24.  حسابرسی ۱ - حسابرسی

نمونه سوالات حسابرسی ۱

25.  حقوق اساسی


 26. حقوق بازرگانی - حقوق تجارت

دانلود نمونه سوالات درس حقوق تجارت

 27. حقوق بازرگانی بین المللی


 28. حقوق تجارت

دانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی - حقوق تجارت با جواب


  29.خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی

دانلود نمونه سوالات درس خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی

  3.روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت


 31. روانشناسی کار

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کار

  32.روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق - روش های تحقیقی و مآخذ شناسی

نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق

33.  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱-ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ -ریاضیات کاربردی در جهانگردی-ریاضیات پایه -ریاضیات عمومی

نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

34.  ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2 -ریاضیات پایه ومقدمات آمار۲ -ریاضیات در برنامه ریزی

 دانلود  نمونه سوالات ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2

 35. زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

  36.زبان تخصصی ۱ (سنتی)

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ (سنتی)

  37.زبان تخصصی 2

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲

  38.زبان تخصصی ۲ - زبان خارجی 2

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ - زبان خارجی ۲

  39.زبان تخصصی 3

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۳ 

40.  زبان تخصصی ۴

  دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی4

 41. سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های اطلاعات مدیریت

42.  سیستم های خرید،توزیع و انبارداری - سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های خرید،توزیع و انبارداری - سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع


 43. مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) - مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت ها

دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

  44.مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

 45. مبانی مدیریت بازرگانی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مدیریت بازرگانی

 46. مبانی/اصول سازمان و مدیریت - مبانی مدیریت و سازماندهی - اصول مدیریت

دانلودنمونه سوال درس مبانی سازمان و مدیریت

 47. مدیریت استراتژیک

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیکدانلود نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

  49.مدیریت اسلامی پیشرفته

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت اسلامی پیشرفته

 50. مدیریت اسلامی ۱ - مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت اسلامی ۱

51.  مدیریت اسلامی 2

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت اسلامی ۲


 52. مدیریت بازاریابی

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی

 53. مدیریت تولید

 دانلود نمونه سوالات مدیریت تولید

54.  مدیریت صادرات و واردات

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت صادرات و واردات

 55. مدیریت مالی ۱ - مدیریت مالی

دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی ۱

  56.مدیریت مالی 2

  دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی2

  57.مدیریت منابع انسانی


 58. نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

دانلود نمونه سوالات درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

  59.پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری

دانلود نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری

 60. کارآفرینی -مبانی کارآفرینی-کارآفرینی و توانمندسازی-روشها و فنون توانمندسازی


  61.کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت


دانلود نمونه سوالات درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال رشته مدیریت پیام نور

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید