نمونه سوالات پیام نور باجواب - دانلود رایگان کتاب های دانشگاه پیام نور دانلود رایگان کتاب های دانشگاه پیام نور دانلود رایگان کتاب ه

نمونه سوالات پیام نور باجواب
نمونه سوال پیام نور با پاسخنامه دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور همراه با پاسخنامه

عماري كامپيوتر / عسگري / دانلود كتاب


  • معماري كامپيوتر / پور محقق / دانلود كتاب
  • مهندسي نرم افزار 1 / پور اميني / دانلود کتاب
  • مهندسي نرم افزار2 / دكترفراهي /دانلود كتاب
  • نظريه زبانها و ماشينها /نوراني / دانلود كتاب
  • هوش مصنوعي / پور محقق / دانلود كتاب
  • هوش مصنوعي / عسكر زاده / دانلود کتاب
  • آشنايي با كامپيوتر/ هدايتي آذري /شيركوند دانلود كتاب
  • اصول كامپيوتر / تنها / دانلود كتاب
  • اصول كامپيوتر 2 / فرزانفر / دانلود كتاب
  • اصول كامپيوتر2 /يوسف خاني /دانلود كتاب
  • اصول طراحي پايگاه داده ها / دكتر فراهي / دانلود كتاب
  • اصول طراحي كامپايلر / نوراني / دانلود كتاب
  • اصول مهندسي اينترنت /دكتر كريم زادگان /دانلود كتاب
  • برنامه‌سازي پيشرفته /دكتر سعيد آيت/ دانلود كتاب
  • برنامه‌سازي پيشرفته /ناصرآيت /دانلود كتاب
  • برنامه‌سازي پيشرفته /دكتر فراهي /دانلود كتاب
  • برنامه‌سازي پيشرفته /نيك مهر /دانلود كتاب
  • برنامه‌سازي ساخت يافته پاسكال /نيك مهر /دانلود كتاب
  • ذخيره و بازيابي اطلاعات / پور اميني /دانلود كتاب
  • ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختار فایلها) /دكتر فراهي /دانلود کتاب
  • ريزپردازنده / عسكرزاده /دانلود كتاب
  • زبانهاي ماشين و برنامه سازي سيستم /نيك مهر /دانلود كتاب
  • ساختمان داده و الگوريتم / آيت /دانلود كتاب
  • ساختمان داده و الگوريتم /نوراني / دانلود کتاب
  • سيستم‌هاي عامل /آيت /دانلود كتاب
  • سيستم‌هاي اطلاعات و مديريت MIS / يوسف خاني /دانلود كتاب
  • سيستم‌هاي اطلاعات و مديريت MIS / عسكر زاده /دانلود كتاب
  • شبكه‌هاي كامپيوتري /پور محقق / دانلود كتاب
  • شبكه‌هاي كامپيوتري / دكتر كريم زادگان /دانلود كتاب
  • شيوه ارائه مطالب / دكترفراهي /دانلود كتاب
  • طراحي الگوريتمها /پور اميني / دانلود كتاب
  • كاربرد فناوري جديد در آموزش / دكتر كريم زادگان / دانلود كتاب
  • مباني فنآوري اطلاعات /دكتر كريم زادگان /دانلود كتاب
  • مباني كامپيوتر / تنها /دانلود كتاب
  • مدارهاي الكتريكي / عسگري / دانلود كتاب
  • مدارهاي منطقي / پور محقق / دانلود كتاب
  • مدارهاي منطقي(سيستمهاي دودويي) / عسگري /دانلود كتاب
  • مباني و كاربرد كامپيوتر / هدايتي آذري / دانلود كتاب
  • دريافت فايل
    آمار وکاربرد ان در مدیریت powerpoint     zip file
    آمار وکاربرد ان در مدیریت powerpoint   zip file

    اصول حسابداری 1powerpoint   zip file

    اصول حسابداری 2powerpoint   zip file

    اقتصاد خردpowerpoint   zip file

    اقتصاد خردpowerpoint   zip file
    اقتصاد خردpowerpoint   zip file
    تحقیق در عملیات powerpoint   zip file
    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهاpowerpoint   zip file
      تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهاpowerpoint   zip file
      تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتهاpowerpoint   zip file

    powerpoint    تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها  zip file

    powerpoint  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها   zip file

    powerpoint   توسعه اقتصادي zip file

    powerpoint  توسعه اقتصادي  zip file
    powerpoint   حسابداری دولتی zip file
    powerpoint حقوق اساسی  zip file

    powerpoint  حقوق اساسی zip file

    powerpoint روش تحقیق در مدیریت  zip file
    powerpoint  روش تحقیق در مدیریت zip file
    powerpoint روش تحقیق در مدیریت  zip file
    powerpoint ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1  zip file
    powerpoint  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 zip file
    powerpoint  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 zip file

    powerpoint زبان تخصصي1  zip file

    powerpoint زبان تخصصي1  zip file

    powerpoint  زبان تخصصي2 zip file

    powerpoint  زبان تخصصي2 zip file

    powerpoint  سازماندهی و اصلاح روشها و تشکیلات zip file

    powerpoint  سير انديشه و تحول نهادهاي اداري zip file

    powerpoint  سیستم های اطلاعاتی مدیریت zip file
    powerpointسیستم های اطلاعاتی مدیریت   zip file

    powerpoint فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه  zip file

    powerpoint فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه  zip file
    powerpoint  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه zip file
    powerpoint  مباحث ویژه در مدیریت دولتی zip file
    powerpoint  مباحث ویژه در مدیریت دولتی zip file
    powerpoint  مباحث ویژه در مدیریت دولتی zip file
    powerpoint مبانی سازمان و مدیریت  zip file
    powerpoint  مبانی سازمان و مدیریت zip file
    powerpoint  مبانی سازمان و مدیریت zip file
    powerpoint  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن zip file
    powerpoint مبانی مدیریت دولتی1  zip file

    powerpointمبانی مدیریت دولتی1   zip file

    powerpoint  مبانی مدیریت دولتی2 zip file
    powerpoint  مبانی مدیریت دولتی2 zip file
    powerpoint   مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی zip file
    powerpoint  مدیریت تحول سازمانی zip file
    powerpoint  مدیریت تطبیق zip file
    powerpoint  مدیریت تعاونیها zip file
    powerpoint مدیریت تولید  zip file
    powerpoint  مدیریت رفتار سازمانی zip file
    powerpoint  مدیریت رفتار سازمانی zip file
    powerpoint  مدیریت رفتار سازمانی zip file
    powerpoint مدیریت رفتار سازمانی  zip file

    powerpoint مدیریت رفتار سازمانی  zip file

    powerpoint مدیریت رفتار سازمانی  zip file
    powerpoint مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها  zip file
    powerpoint مدیریت مالی1  zip file
    powerpointمدیریت مالی1   zip file
    powerpoint مدیریت مالی2  zip file
    powerpoint مدیریت منابع انسانی  zip file
    powerpoint  مدیریت منابع انسانی zip file
    powerpoint مدیریت منابع انسانی  zip file

    powerpoint مقدمه اي برروش تحقيق درمديريت  zip file 


    برچسب‌ها: دانلود رایگان کتاب های دانشگاه پیام نور

    درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید