دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور - رشته مدیریت جهانگردی

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴”با جواب ,

آداب سفر در اسلام

دانلود نمونه سوالات درس آداب سفر در اسلام


  آشنایی با سازمان های دولتی ایران

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با سازمان های دولتی ایران


  آشنایی با موزه های ایران - آشنایی با موزه های جهانگردی

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با موزه های ایران - آشنایی با موزه های جهانگردی

  آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

  دانلود نمونه سوال آمار و احتمال 1

  اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 1

  اصول حسابداری ۲

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری 2

  اصول حسابداری ۳

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری3

  اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان

دانلود نمونه سوالات اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان

  اقتصاد جهانگردی


  اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد ۱

 دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد

  امور مسافرت و صدور بلیط

دانلود نمونه سوالات درس امور مسافرت و صدور بلیط

 

  باستان شناسی ایران

دانلود نمونه سوالات درس باستان شناسی ایران

  بررسی مسائل اجتماعی ایران - تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

دانلود نمونه سوالات درس بررسی مسائل اجتماعی ایران

  برنامه ریزی توسعه جهانگردی

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی

  برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی

  تاریخ فرهنگ ایران ۱

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران ۱

  تاریخ فرهنگ ایران ۲

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران ۲

  تحقیق در عملیات ۱ - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات

دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1

  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


دانلود نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

  جغرافیای جهانگردی عمومی

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی

  جغرافیای جهانگردی یران

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران

  حسابداری صنعتی ۱ - حسابداری صنعتی

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۱

  حسابرسی ۱ - حسابرسی

نمونه سوالات حسابرسی ۱

  حقوق اساسی


  روانشناسی عمومی


  روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق - روش های تحقیقی و مآخذ شناسی

نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق

  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱-ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ -ریاضیات کاربردی در جهانگردی-ریاضیات پایه -ریاضیات عمومی

نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

  ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2 -ریاضیات پایه ومقدمات آمار۲ -ریاضیات در برنامه ریزی

 دانلود  نمونه سوالات ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2

  زبان انگلیسی تخصصی ۱


  زبان انگلیسی تخصصی ۲
  زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی


  زبان انگلیسی ۱


  زبان انگلیسی ۲


  زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

  زبان دوم ۱

دانلود نمونه سوالات درس زبان دوم 1

  زبان دوم ۲

دانلود نمونه سوالات درس زبان دوم ۲  شناخت روحیات ملل

دانلود نمونه سوالات درس شناخت روحیات ملل

  شناخت صنایع دستی ایران

دانلود نمونه سوالات درس شناخت صنایع دستی ایران

  شناخت صنعت جهانگردی

دانلود نمونه سوالات درس شناخت صنعت جهانگردی

 

  فرهنگ عامه

دانلود نمونه سوالات درس فرهنگ عامه

  فن راهنمایی

دانلود نمونه سوالات درس فن راهنمایی

  قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی


  مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) - مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت ها

دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

  مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۱ - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی

  مبانی مردم شناسی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مردم شناسی

  مبانی/اصول سازمان و مدیریت - مبانی مدیریت و سازماندهی - اصول مدیریت

دانلودنمونه سوال درس مبانی سازمان و مدیریت

  مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

  مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی

  دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

  مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی - سیاست گذاری توریسم

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی - سیاست گذاری توریسم

  نقشه خوانی و آشنایی با نقشه - نقشه های توپوگرافی (هیدرولوژی)

دانلود نمونه سوالات درس نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

  هنر و معماری ایران ۱

دانلود نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران ۱

  هنر و معماری ایران ۲

دانلود نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران ۲

  پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری

دانلود نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری

  گذراندن اوقات فراغت - جامعه شناسی اوقات فراغت دانلود نمونه سوالات درس گذراندن اوقات فراغت - جامعه شناسی اوقات فراغت


برچسب‌ها: نمونه سوال مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید