نمونه سوالات پیام نور باجواب

نمونه سوالات پیام نور باجواب
نمونه سوال پیام نور با پاسخنامه سوالات پیام نور با جواب سوالات پیام نور پاسخ نامه

              نمونه سوالات فراگیر ارشد           نمونه سوالات ترمی کارشناسی و ارشد                         نمونه سوالات     بر اساس نیمسال                                
دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور

نمونمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 92-93

سوالات پیام نور نیمسال اول 92-93

 
دانلود پاسخنامه ارشد فراگیر پیام نور   نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 91-92  
       

برچسب‌ها: نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه, نمونه سوالات ترمی پیام نور نمونه سوالات ارشد فراگی, نمونه س

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
بدين‌وسيله نظر پذيرفته شدگان نهايي كد رشته‌هاي نيمه‌متمركز دوره‌ مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتی علمي - كاربردي مهرماه سال 1393 را به نكات ذيل معطوف مي‌دارد:

كليه پذيرفته‌شدگان لازم است در يكي از روزهاي شنبه مورخ  10/8/93 و يا يكشنبه مورخ 11/8/93 با در دست داشتن مدارك مشروحه ذيل و با توجه به كدرشته محل قبولي، به نشاني تعيين شده در جدول شماره 4 مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذكور به مراكز آموزشي ذيربط مراجعه نمايند. 

مدارك لازم براي ثبت‌نام:

1- تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

2- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.

3- اصل مدرك فوق ديپلم يا كارداني دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش و يك برگ تصوير آن.

4- شش قطعه عكس تمام رخ 4 × 3 تهيه شده در سال جاري.

5- گواهي اشتغال به كار با امضاء و مهر بالاترين مقام مسئول، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار 

(براي پذيرفته‌شدگان شاغل).

6- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 (مقررات وظيفه عمومي) مندرج در صفحه 4 دفترچه راهنماي پذيرش مذكور مشخص نمايد (براي برادران).

 مشاهده فهرست اساميدرصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید